21.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy. W związku z remontem pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej, jej siedziba została tymczasowo przeniesiona. Funkcjonariusze urzędować będą na 1 piętrze w pokojach 18 i 20 w I budynku UMiG - ul. 3 Maja 17. Kontakt ze Strażą możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu 606 448 422. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 20.06.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie ‘Naszej Przychodni” wraz z parkingiem na działkach nr 97/3, 518 k.m. 8 w Krapkowicach.