13.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ponad 1 mln 200 tys. dofinansowania na PSZOKi

Gmina Krapkowice otrzymała dofinansowanie na budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Piastowskiej wyniesie 735 397,97, kwota dofinansowania to 625 088,27, a przy ulicy Limanowskiego 733 612,63 przy dofinansowaniu 623 570,73.  

Punkt przy ulicy Limanowskiego zlokalizowany zostanie za przejazdem kolejowym, a przy ulicy Piastowskiej w sąsiedztwie bazy firmy Eneris Surowce S.A.

PSZOKi będą czynne w wyznaczone dni tygodnia i soboty. W tych miejscach powstaną także punkty przyjmowania i wymiany rzeczy używanych nie stanowiących odpadów.

Budowa Punktów ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom efektywną i wygodną zbiórkę odpadów i zmotywować ich do selektywnej zbiórki, a co za tym idzie zwiększyć recykling.

PSZOKi zostaną otwarte w drugiej połowie przyszłego roku.

Piastowska.jpeg