13.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

  1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 134/9, 265/4, 179/5 m. 5, nr 3, 4 m. 7, nr 94/2 m. 10, 722/9 m. 13, obręb Krapkowice, nr 177, m. 1, obręb Steblów, nr 1090/1, 1090/2 m. 4, obręb Kórnica, nr 513/1, m. 5, obręb Ściborowice oraz część działki nr 231/22, m. 14, obręb Krapkowice;  
  2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy: dz. 177/11,  m. 8, dz. 6/44, m. 12, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 794.pdf

PDFZarządzenie 796.pdf

PDFZarządzenie 797.pdf