24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

  1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 80, m. 2, nr 40/5, 74/6, 73/1, 73/2, 74/2, m. 3, nr 115/2, m. 5, nr 104, 107, 109, 110, 114 m. 6, nr 14/5, 14/6, 16/11, m. 7, nr 206/1 m. 8, nr 66, 117, 305 m. 14, nr 53, m. 16 obręb Krapkowice, nr 208/19, 208/23, 208/25, 208/57, 208/58, m. 1, obręb Rogów Opolski, nr 260/23, 285/4, 286/7, 287/6, 288/4, 289/4, 290/2, 291/2, 293/2, 294/2, 295/2, 308/4, 311/4, 312/4, 316/8, 317/8 m. 1, obręb Dąbrówka Górna.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy: dz. 60/13,  m. 16, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 755, przyjety.pdf

PDFZarzadzenie 756, przyjety.pdf

PDFZarzadzenie 758, przyjety.pdf

PDFZarzadzenie 759, przyjety.pdf