13.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Darmowe podręczniki

Gmina Krapkowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Wojewodę Opolskiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2017/2018 z nowych darmowych podręczników skorzystają uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum, a z darmowych ćwiczeń skorzystają wszyscy uczniowie klas I-VII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjum. Uczniowie klas II, III i V szkół podstawowych również korzystać będą z darmowych podręczników, które zostały zakupione z dotacji celowych z budżetu państwa w latach poprzednich. Należy zaznaczyć, że „pierwszoklasiści” rozpoczęli nowy rok szkolny z nowym programem nauczania.

books-42701_1280.png