24.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027) zawiadamiam, że na wniosek Poczty Polskiej Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

zmianie sposobu użytkowania mieszkania na pierwszym piętrze dla potrzeb urzędu pocztowego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35),
w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.