22.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy. W związku z remontem pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej, jej siedziba została tymczasowo przeniesiona. Funkcjonariusze urzędować będą na 1 piętrze w pokojach 18 i 20 w I budynku UMiG - ul. 3 Maja 17. Kontakt ze Strażą możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu 606 448 422. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice

Burmistrz Krapkowic zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice - nabór VIII". 

UWAGA!!!!  Oferty złożone przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat rozwiązał umowę z Gminą Krapkowice na realizację zadania objętego przedmiotem niniejszego zapytania z przyczyn leżących po Jego stronie, nie będą brały udziału w ocenie i wyborze Wykonawcy.

 

PDFZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - zadanie Nr 1.pdf

PDFZałacznik Nr 2 - formularz ofertowy - zadanie Nr 2.pdf

PDFZałacznik Nr 3 - wykaz usług.pdf

PDFZałącznik Nr 4 - oświadczenie.pdf