8.1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam, że 13.04.2017 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągowej sieci tranzytowej w miejscowości Steblów, na terenie działki ewidencyjnej nr 949 k.m.3 obręb Steblów wydanej na wniosek Związku Gmin Aqua Silesia, Rynek 1, 48-250 Głogówek.