8.1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od kwietnia rusza zbiórka odpadów zielonych

OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

w pojemnikach koloru brązowego zbieramy selektywnie odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji tj.: obierki warzyw i owoców, kwiaty cięte i doniczkowe, ściętą trawę, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów. W przypadku większej ilości w/w odpadów należy je gromadzić w brązowych workach.

Prosimy o nie wrzucanie popiołu do pojemnika brązowego, po jego ostatnim odbiorze zgodnie z harmonogramem.

Popiół powstający w ww. okresie należy gromadzić w pojemniku koloru czarnego, przeznaczonym do zbierania odpadów zmieszanych.

Powyższe zmiany dotyczą wyłacznie mieszkańców zbierających odpady selektywnie!

 

ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA POPIOŁU ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH  I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DO JEDNEGO POJEMNIKA!