24.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie dotyczy otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi. Termin: 17 marca, sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (segment C, I piętro) przy ul. Hallera 9 w Opolu.

PDF01_formularz zgloszeniowy.pdf