24.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w systemie pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu

W związku ze zmianą „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” wprowadzono nowe wzory wniosków o pożyczkę, które obowiązują od 07.03.2017 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dokonano zmian w "Programie ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, obejmujących:

-  rozszerzenie zakresu beneficjentów o najemców lokali komunalnych,

-  możliwość finansowania zadań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne,

-  rozszerzenie zakresu beneficjentów o przedsiębiorców należących do sektora MŚP, którzy mogliby w ramach Programu ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej (w tym: wymianę kotłów węglowych i termomodernizację obiektów, wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej) oraz polegających na zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących OZE, przy założeniu, że kwota pożyczki nie przekroczy 50 000 zł, a zasady umarzania pożyczek będą takie same jak ustalone w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu”.

Aktualna wersja Programu dostępna na stronach internetowych WFOŚiGW w Opolu: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice w zakładce "Ochrona środowiska" -> "Czyste powietrze" -> "Programy i pożyczki WFOŚiGW w Opolu".