Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg

logokso www.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 01 09.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
  - działka 260/31  z mapy 1 obręb Dąbrówka Górna.”

  więcej»
 • 18 08.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

  sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

  więcej»
 • 18 08.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:
   

  1. sprzedaż działki Nr 2/43 z mapy 11 o pow. 0,1183 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  2. sprzedaż działki Nr 2/44 z mapy 11 o pow. 0,1159 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  więcej»
 • 18 08.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:

  1. sprzedaż działki Nr 247/4 z mapy 14 o pow. 0,3289 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00050729/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod inwestycje

  2. sprzedaż działki Nr 248/4 z mapy 14 o pow. 0,3403 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00019335/1 – przeznaczonej pod inwestycje.

  więcej»
 • 11 08.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Chopina 12/3, udział w działce nr 13/2  z mapy 12, obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 07 08.2015

  Dotacje do Spółek Wodnych

  Spółki wodne, działające na terenie Gminy Krapkowice mogą otrzymać w roku 2015 pomoc finansową w wysokości 13.000,00 zł z budżetu Gminy Krapkowice, w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych ich działaniem.

  Termin składania wniosków mija 27 sierpnia 2015 r.

  więcej»
 • 04 08.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

  -zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Pułaskiego 6/1, udział w działce nr 68/2  z mapy 8, obręb Krapkowice,

  -niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 100/2  z mapy 13, ul. Piastowska, obręb Krapkowice,

  -niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - działki nr 100/3, 66/2 i 68/2  z mapy 13, obręb Krapkowice

  więcej»
 • 28 07.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 18/1  z mapy 16, ul. Sportowa, Krapkowice.

  więcej»
 • 21 07.2015

  Informacja Burmistrza w sprawie suszy

  W związku z pismem Wojewody Opolskiego IN.III.7160.10.2015.RO z dnia 17.07.2015 r. informującym o przypadkach suszy stwierdzonych na terenie województwa opolskiego, Rolnicy,  którzy ponieśli ewentualne szkody w uprawach mogą je zgłaszać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, II piętro, pokój 37).

  więcej»
 • 14 07.2015

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice zgodnie z uchwałą nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach
  z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

  więcej»