Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

INFORMUJEMY, ŻE REZERWACJI BOISKA "ORLIK" W KRAPKOWICACH (UL. WRZOSÓW) DOKONYWAĆ MOŻNA POD NUMEREM TEL. 512 399 988. ZAPRASZAMY!

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 30 06.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości [...]

  więcej»
 • 30 06.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na: oddanie  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice

  więcej»
 • .

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg
  23 06.2015

   

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
  - działka 126  z mapy 14 obręb Krapkowice.”

  więcej»
 • 18 06.2015

  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  informacja slider.jpeg

  Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

  więcej»
 • .

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg
  09 06.2015

  [...] wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Ligonia i Słonecznej na terenie działek ewidencyjnych nr 737, 628/1 i 628/19 k.m.4 obręb Steblów

  więcej»
 • 09 06.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz  najemcy:  lokal mieszkalny przy ul. Pułaskiego 6A/8, działka 68/1 z mapy 8, obręb Krapkowice"

   

  więcej»
 • 29 05.2015

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek: WIK sp. z o.o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

  więcej»
 • 26 05.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 106,51 m²  wraz z przynależnym garażem nr 2 o powierzchni użytkowej 12,80 m² i udziałem 44/100 części w prawie własności części wspólnych budynku i prawie własności   działki 129 z mapy 8 o powierzchni 0,1078 ha, położonej w Krapkowicach przy ul. Sienkiewicza 6 [...]

  więcej»
 • 26 05.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży:  działka 246/3 z mapy 8, obręb Krapkowice"

  więcej»
 • 21 05.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Informacja o decyzji zezwolenia na czasowe zajecie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym [...]

  więcej»