Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapraszamy na ostatni mecz I rundy rozgrywek KALS w czwartek 26 listopada. Spotkanie rozegrają: PV VOLLEY DTP II - KAMYKI. Hala Widowiskowo-Sportowa im. Wł. Piechoty, ul. Kilińskiego 3. Godz.: 20:00. * * *  INFORMUJEMY, ŻE REZERWACJI BOISKA "ORLIK" W KRAPKOWICACH (UL. WRZOSÓW) DOKONYWAĆ MOŻNA POD NUMEREM TEL. 512 399 988. ZAPRASZAMY!

Karta Dużej Rodziny
przycisk.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg

logokso www.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 17 11.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

  więcej»
 • .

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  10 11.2015

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»
 • 10 11.2015

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - działka nr 488/1 z mapy 1, obręb Żywocice.

  więcej»
 • 05 11.2015

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

  więcej»
 • 03 11.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Parkowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»
 • 02 11.2015

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - o wszczęciu postępowania w sprawie wydnia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...] 

  więcej»
 • .

  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

  informacja slider.jpeg
  29 10.2015

  Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

  więcej»
 • 20 10.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:
  - niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 26/1 i 26/8   z mapy 3, obręb Krapkowice,
  - niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 14/1, 15/1 i 16/5   z mapy 7, obręb Krapkowice,
  - niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 94   z mapy 7, obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 12 10.2015

  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Krapkowice z organizacjami społecznymi

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

  więcej»
 • 06 10.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - działka nr 495/8 z mapy 2, obręb Żywocice.

  więcej»