Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Dużej Rodziny
przycisk.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

polecane buton.png

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg

logokso www.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 24 05.2016

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»
 • 10 05.2016

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki nr 275/3 z mapy 5 oraz  1118 z mapy 13 obie obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 04 05.2016

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: działki nr 53/18 i 58/12 z mapy 3, obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 21 04.2016

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej ma realizację inwestycji drogowej

  więcej»
 • 19 04.2016

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z póź. zm.) zawiadamiam, że 05.04.2016 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na budowie odcinka sieci gazu śr/c o długości ok. 17 m w ulicy Kasprowicza na terenie działki ewidencyjnej nr 231/22 k.m. 14 obręb Krapkowice.

   

   

  więcej»
 • 12 04.2016

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o przetargu na sprzedaż działek

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:

  -sprzedaż działki Nr 2/45 z mapy 11 o pow. 0,1247 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

  -sprzedaż działki Nr 2/46 z mapy 11 o pow. 0,1008 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  więcej»
 • 29 03.2016

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: część działek nr 177/11, 304 i 343 z mapy 8, część działki 6/44 z mapy 12 oraz działki 99,100,101 z mapy 6 wszystkie obręb Krapkowice.

  więcej»