14.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Selektywna zbiórka popiołu

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

W związku z otrzymaniem informacji od firmy NAPRZÓD Sp. z o.o. dot. niewłaściwie prowadzonej zbiórki popiołu, skutkującej odbiorem go jako odpadu zmieszanego, po raz kolejny przypominamy, że od 1 listopada do końca marca w pojemnikach koloru brązowego zbierany jest wyłącznie popiół paleniskowy.

Wrzucanie do pojemników brązowych odpadów zielonych tj. liści czy trawy jest zabronione!!!

Powstające w tym czasie odpady zielone gromadzimy w pojemnikach na odpady zmieszane lub pakujemy do worków (czarnych lub brązowych), które należy wystawić w terminach odbioru odpadów zmieszanych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dużą skalą zjawiska przeprowadzone zostaną kontrole poprawności selektywnej zbiórki popiołu oraz pozostałych frakcji odpadów komunalnych. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie właściciele nieruchomości mogą się liczyć z koniecznością uiszczania wyższych opłat za odpady.