14.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 11 sierpnia funkcjonariusze Straży Miejskiej czekają na Państwa w pomieszczeniach I budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pokoje nr 4 i 5 (przyziemie budynku). Najdogodniejsze wejście znajduje się od ulicy Działkowej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 04.11.2009r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 211/7, 211/11, 211/14 k.m. 5 na Osiedlu Powstańców Śląskich wydanej rzecz Spółki z o.o. Wodociągi i kanalizacja, ul. B. Czecha 1, 47-300 Krapkowice.


[2009-11-10]