26 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy. W związku z remontem pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej, jej siedziba została tymczasowo przeniesiona. Funkcjonariusze urzędować będą na 1 piętrze w pokojach 18 i 20 w I budynku UMiG - ul. 3 Maja 17. Kontakt ze Strażą możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu 606 448 422. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2016

4

Remont i modernizacja chodnika
przy ul. Prudnickiej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
17.02.2016 r.

Likwidacja Krapkowickiej Pływalni Delfin Sp. z o.o.

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
05.04.2016 r.

Zmiana miejsca Nabożeństw Chrześcijańskiego Kościoła Bożego
w Chrystusie

Petycję rozpatrzono negatywnie.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
28.06.2016 r.

Wymiana sieci wodociągowej
przy ul. Kamiennej
w Krapkowicach

Petycję przekazano do spółki Wodociągi i Kanalizacja celem rozpatrzenia według kompetencji.
Odpowiedź została udzielona pisemnie
22.07.2016 r.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2015

1

Zagospodarowanie terenu niezabudowanego na siłownię zewnętrzną

 

Petycję rozpatrzono negatywnie. Odpowiedź została udzielona pisemnie 18-01-2016 r.