21.1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikaty i ogłoszenia

 • Zawiadomienie

  20 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1,45-047 Opole wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie węzła sieciowego 15/04 kV „Steblów Ligonia” polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej sn 15kV, sieci kablowej nn 0,4 kV, sieci napowietrznej nn 0,4 kV i przebudowie sieci napowietrznej nn 0,4 kV.

  więcej»
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  14 Sierpnia 2018
 • Zawiadomienie

  10 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1,45-047 Opole wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 3 x XRUHAKXS 1 x 70 relacji słup nr 16-stacja „Krapkowice Przybrzeżna” realizowana w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej „Krapkowice Przybrzeżna”.

  więcej»
 • Ogłoszenie PKP SA o sprzedaży nieruchomości

  09 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  dz. 23/2, m. 7, Krapkowice

  więcej»
 • Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

  07 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr  VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

  więcej»
 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  06 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że 26 lipca 2018 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy lokalnej polegającej na Remoncie cząstkowym dróg rolnych w Nowym Dworze Prudnickim.

  więcej»
 • Komunikat w sprawie wścieklizny

  01 Sierpnia 2018
 • Z A W I A D O M I E N I E

  01 Sierpnia 2018

    Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

  więcej»
 • Obwieszczenie

  21 Sierpnia 2018
  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym „Krapkowice” w ramach projektu pn.: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacji śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.

  więcej»
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

  27 Lipca 2018
  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

  więcej»