6.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KOTY WOLNO ŻYJĄCE

pl_czarny.jpeg

 

Koty uliczne, wolno żyjące… ich sanitarna rola w mieście jest niezastąpiona. Ograniczają bowiem liczbę występujących gryzoni. Kot z reguły chadza własnymi drogami, dlatego kocia natura wymaga poszanowania dla swobody bytu.

       Opieka nad wolno żyjącymi kotami, realizowana jest poprzez monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta i Gminy Krapkowice, w celu określenia ich ilości, a następnie dokarmianie ich w okresie zimowym, które realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt, a także współdziałanie z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

 

Dokarmianie zwierząt

Karma dla społecznych opiekunów zwierząt wydawana jest w okresie zimowym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (budynek II, parter, pokój nr 18). Tam również uzyskacie Państwo informacje, jak zostać społecznym opiekunem zwierząt. 

Wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów:

DOCXWniosek o wpis.docx
Wniosek o wydanie karmy:

DOCXWniosek o wydanie karmy.docx

 

Sterylizacja/kastracja bezdomnych kotów

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez ich sterylizację i kastrację, realizuje zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w przedmiotowym zakresie, za wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Sterylizacja i kastracja kotów w zakładzie leczniczym prowadzona jest w systemie akcyjnym dwa razy w roku: wiosną (marzec - kwiecień) oraz jesienią (wrzesień - październik).

Wniosek o przeprowadzenie sterylizacji/kastracji zwierząt:

DOCXWniosek o sfinansowanie sterylizacji/kastracji.docx

 

UWAGA!!!

W związku z coraz liczniejszymi interwencjami mieszkańców gminy Krapkowice dot. kotów wolno żyjących informujemy, że w ramach opieki nad nimi Gmina Krapkowice realizuje następujące zadania:

  1. prowadzi ich akcyjną sterylizację i kastrację,
  2. dokarmia je w okresie zimowym,
  3. zapewnia im opiekę i leczenie wyłącznie w przypadku zdarzeń drogowych.

Powyższe zadania wynikają z przyjętego przez Radę Miejską w Krapkowicach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016 jak również z ustawy o ochronie zwierząt.

    Mając na uwadze powyższe informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach nie będzie pokrywał kosztów leczenia kotów wolno żyjących za wyjątkiem sytuacji, kiedy ucierpią one w wyniku zdarzeń drogowych. Mieszkańcy oddający zwierzęta pod opiekę weterynaryjną muszą się liczyć z ryzykiem obciążenia ich kosztami takiego leczenia.