1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni Państwo, informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2018 roku Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Albin.jpeg

      Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

Program w załączeniu do pobrania: PDFuchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXVI/310/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2017 rok.pdf