13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Albin.jpeg

      Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

Program w załączeniu do pobraniaPDFUchwala RM w Krapkowicach Nr XIV/183/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016.pdf