21.1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krapkowice zobowiązani są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do:
- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,

- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu

Powyższe wynika z Uchwały Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/500/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku. W/w instalacje zostały wskazane dla Południowo – Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krapkowice.

Miejsca zag odp.png