18.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

     Mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który udostępniany jest w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w każdą sobotę miesiąca od godz. 8:00 do 16:00 na parkingu przy budynku hali widowiskowo - sportowej im. W. Piechoty przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach. Harmonogram MPSZOK dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w zakładce Gospodarka odpadami:

http://krapkowice.pl/764/1071/mpszok-mobilny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w placówkach handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektoricznego i elektrycznego, których wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zasady oddania zyżutego sprzętu elektoricznego i elektrycznego określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.), której art.42 ust.1 głosi: ,,Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju".

PDFUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.pdf

 link do strony:  Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego