10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dot. "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015