23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

banner_sesja w krapkowicach.jpeg
dostępna od godz. 14:00

II  Sesja  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach

zwołana na dzień 04 grudnia 2014r.(czwartek) o godz.1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

   1.  Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krapkowic.

   3.  Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad - odpowiedzi w pkt.10

         porządku obrad.

   4.  Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji

   5.  Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego Komisji

   6.  Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji .

   7.  Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  Komisji .

   8.  Wybór składu osobowego Komisji  ds. Odznaczeń  i przewodniczącego Komisji..

   9.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych .

 10.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.

 11.  Wolne wnioski i zapytania.

 12.  Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.