25.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 16.09.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia p=350 kPa DN63 mm PE w ulicy Żeromskiego na działce nr 599 k.m. 13 obręb Krapkowice.

16.09.2014r.