2.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Ostrzeżenie meteorologiczne - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 45km/h, z porywami do 90km/h, z południowego zachodu i zachodu w godzinach od 15:00 dnia 18.01.2018 do 7:00 19.01.2018. Prosimy o ostrożność i zabezpieczenie mienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 16.09.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia p=350 kPa DN63 mm PE w ulicy Żeromskiego na działce nr 599 k.m. 13 obręb Krapkowice.

16.09.2014r.