10.6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3


tel. 077 44 60 391 - dyrekcja
      077 44 60 395 - sekretariat
      077 44 60 392 - płace
      077 44 60 393 - fax
      077 44 60 394 - księgowość

e-mail:
http://sp1.krapkowice.pl


Sekretariat szkoły czynny w godz. 7.00 - 15.00

Kierownictwo:
Dyrektor: mgr Krystyna Nowak

HISTORIA SZKOŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach jest najstarszą placówka oświatową w Krapkowicach. W jej murach spędziło część swojego dzieciństwa kilka pokoleń. W okresie II wojny światowej szkoła pełniła również inne funkcje - przejściowo znajdował się tu szpital wojskowy. Po zakończeniu działań wojennych otwarcie szkoły nastąpiło 20 listopada 1945 roku. Początkowo w ośmiu oddziałach uczyło się 200 uczniów.

W ciągu minionego półwiecza szkoła przechodziła różne stopnie organizacji. Obok szkoły podstawowej istniały:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
   
 • Szkoła z Przysposobieniem do Zawodu,
   
 • w latach 1974-78 Gminna Szkoła Zbiorcza - skupiająca dzieci z okolicznych miejscowości.


W historii szkoły miały miejsce wydarzenia, które zapisały się w jej dziejach złotymi zgłoskami:

 • dnia 29 listopada 1971 Kuratorium Opolskiego Okręgu Szkolnego nadało szkole imię Juliusza Słowackiego,
   
 • zdobyto puchar Inspektora Oświaty za całokształt pracy dydaktyczno wychowawczej w roku szkolnym 1973/74
   
 • dnia 4 czerwca 1988 roku szkoła otrzymała sztandar,
   
 • dnia 25 listopada 1995 Sztandar Szkoły wyróżniony został odznaką " Zasłużony Ziemi Krapkowickiej".


BAZA SZKOŁY

W budynku szkoły znajduje się: 17 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, świetlica i stołówka, biblioteka, aula szkolna. Usunięto bariery architektoniczno- budowlane przystosowując budynek dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 1 września 1999 roku został utworzony oddział integracyjny dla dzieci z dysfunkcja narządów ruchu. W swojej działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoła zawsze borykała się z trudnościami lokalowymi. Szczególnie dotkliwy jest brak sali gimnastycznej. Konieczność jej budowy gospodarze miasta dostrzegali od wielu lat, jednakże realna możliwość realizacji tak dużego przedsięwzięcia zaistniała dopiero teraz - w dobie rozwoju samorządności lokalnej. Dla realizacji tego zamierzenia powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Na przestrzeni 55 letniej historii szkoły, jej uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz sporcie dochodząc do szczebla wojewódzkiego. W tym miejscu trudno byłoby wymienić jej wszystkich uczniów, którzy przyczynili się do sukcesów szkoły. Działające przy szkole zespoły artystyczne zajmowały wysokie lokaty na wojewódzkich przeglądach. Mieszkańcy naszego miasta wielokrotnie mieli okazje podziwiać uczniów szkoły. Chór szkolny, zespoły wokalno-taneczne, oraz zespół żywego słowa swoimi występami uświetniali organizowane w środowisku lokalnym imprezy.więcej na temat PSP Nr 1>> rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24 Biuletyn Informacji Publicznej