17.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 11 sierpnia funkcjonariusze Straży Miejskiej czekają na Państwa w pomieszczeniach I budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pokoje nr 4 i 5 (przyziemie budynku). Najdogodniejsze wejście znajduje się od ulicy Działkowej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent RP Bronisław Komorowski dziękuje Gminie Krapkowice za politykę prorodzinną

      Program pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” jest elementem polityki prorodzinnej realizowany przez Gminę Krapkowice. W ramach programu wydawana jest „Krapkowicka Karta Rodziny”, o którą mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice bez względu na kryterium dochodowe.     
Podstawowym kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole lub studiuje, to do 26 roku życia. Dzięki programowi można uzyskać zniżki, które oferują partnerzy projektu w postaci lokalnych przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Lista partnerów jest dostępna i stale aktualizowana na stronie www.krapkowice.pl w zakładce polecane / karta rodziny.
      Zaangażowanie Gminy Krapkowice w politykę prorodzinną docenił Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką przesyłając na ręce Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury specjalne podziękowanie. W jego treści dziękuje m.in.za troskę o dobro rodzin wielodzietnych oraz za budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce.

www.jpeg