29.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości:
 - lokal mieszkalny nr 10  wyznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, działka 18/16 z mapy 12, obręb Krapkowice, ul. Krasickiego 1
 - do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:  działka 53/17, 58/11, 53/19, 58/13 z mapy 3, obręb Krapkowice”

PDFZarządzenie 831,2014.pdf
PDFZarządzenie 835,2014.pdf