23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 13.05.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia  na działkach nr 399/1 i 399/2 k.m. 8 obręb Krapkowice.