23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Burmistrza

Dnia 10 maja 2014 roku Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) zostanie ustawiony przy hali widowiskowo-sportowej  im. W. Piechoty w Krapkowicach w godzinach od 8:00 do 16:00. MPSZOK przyjmować będzie odpady komunalne selektywnie zebrane wyłącznie od mieszkańców Gminy Krapkowice  po okazaniu ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykaz odpadów komunalnych przyjmowanych przez MPSZOK-a dostępny jest w zakładce >>tutaj