10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 17.04.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojściami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach.